Etsintälajit

SPL Länsi Uusimaan etsintälajien ryhmä on pieni mutta aktiivinen ja monipuolinen koiraharrastajien joukko. Päälajeina ryhmässä harrastetaan hakua ja metsäjälkeä. Tavoitteena on kouluttaa alaosaston koirakoita kansallisten lajien maastokokeisiin. Ryhmä pyrkii harjoittelemaan viikoittain joko ohjatusti tai omatoimisesti. Alaosasto tukee ryhmän koulutusta, jäsenien esittämien ehdotusten mukaisesti, järjestämällä myös ulkopuolisten kouluttajien ohjaamia koulutustilaisuuksia.

Kansallisten lajien lajivastaava

Roope Rinne

040-9639904 email